Časté dotazy

Nevíte si rady jak postupovat? Nejčastější dotazy najdete právě zde.

Časté dotazy

Všechny dotazy Zákaznický servis Projekční činnost Vodovody Kanalizace Stavební práce

Odstraňování havárie, nebo poruchy většinou zajišťuje provozovatel, ale v určitých případech a na soukromých částech je nutné tuto službu zařídit subdodavatelem. Po dokončení opravy však v určitých případech musí být místo překontrolováno provozovatelem, který dá souhlas k dalšímu používání vodovodu. Náklady na opravu podle § 3 odst.7 Zákona o vodovodech a kanalizacích hradí na veřejných částech provozovatel a na soukromých částech vlastník přípojky.

Rekonstrukci vodovodní i kanalizační přípojky si zařizuje a hradí každý vlastník sám. Napojení nové přípojky na veřejnou síť a její zprovoznění zajišťuje provozovatel, nebo vlastník v součinnosti s provozovatelem.

Doklad totožnosti, pro cizí státní příslušníky povolení k pobytu, místo odběru s adresou, parcelní číslo, email majitele odběru, adresa majitele odběru, bankovní spojení pro bezhotovostní platbu.

Z dokumentů ke stažení si prosím stáhněte odpovídající formulář, který vytiskněte a vyplňte. Vyplněný naskenovaný dokument zašlete ke zpracování pomocí formuláře v odkazu Zákaznické centrum. Pokud nemáte možnost elektronického zpracování, dostavte se prosím s vyplněným formulářem na adresu našeho zákaznického centra. Pro urychlení Vaší žádosti si předem dohodněte schůzku.

Doklad totožnosti, pro cizí státní příslušníky povolení k pobytu, předávací protokol mezi vlastníky odběru, email majitele odběru, adresa majitele odběru, bankovní spojení pro bezhotovostní platbu. Z dokumentů ke stažení si prosím stáhněte odpovídající formulář, který vytiskněte a vyplňte.

Vyplněný naskenovaný dokument zašlete ke zpracování pomocí formuláře v odkazu Zákaznické centrum. Pokud nemáte možnost elektronického zpracování, dostavte se prosím s vyplněným formulářem na adresu našeho zákaznického centra. Pro urychlení Vaší žádosti si předem dohodněte schůzku.

Doklad totožnosti, pro cizí státní příslušníky povolení k pobytu, email majitele odběru, adresa majitele odběru, bankovní spojení pro bezhotovostní platbu. Z dokumentů ke stažení si prosím stáhněte odpovídající formulář, který vytiskněte a vyplňte. Vyplněný naskenovaný dokument zašlete ke zpracování pomocí formuláře v odkazu Zákaznické centrum. Pokud nemáte možnost elektronického zpracování, dostavte se prosím s vyplněným formulářem na adresu našeho zákaznického centra. Pro urychlení Vaší žádosti si předem dohodněte schůzku.

Přístup k elektronické aktivace musí aktivovat pracovník zákaznického servisu. Pro přístup do zákaznické sekce se zaregistrujte a zvolte možnost "Mám zájem o elektronickou fakturaci"

Pokud již máte registraci vytvořenou, ale faktury nevidíte, zažádejte si o tuto možnost prostřednictvím formuláře na stránce Zákaznická sekce / Změna údajů a sdělte nám svoje ID odběratele.

ID odběratele máte uvedené vždy na faktuře za dodávku služeb. id odběratele na faktuře

Stavba vodovodní i kanalizační přípojky je ve vlastnictví majitele připojované nemovitosti, proto podklady pro povolení a provedení stavby hradí na své náklady. V případě potřeby připojení vaší nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci, provozovatel sítí určí možnosti, místo napojení a umístění vodoměru. Dále je potřeba zpracovat podklady pro povolení stavby a zajistit její povolení příslušným stavebním úřadem. Poté je možno přistoupit k samotné realizaci. Cena zpracování dokumentace přípojky: vodovodní 3 000,- + DPH, kanalizační 4 000,- + DPH.

Po předložení a ujasnění požadavků určíme stupeň a rozsah dokumentace, způsob provedení a také cenu a termín prací.

Dovoz vody si můžete objednat na naší zákaznické lince +420 379 793 311.

Při použití vlastní vodovodní přípojky pro napuštění bazénu nebo jiné činnosti se do objemu 30 m3 podle § 19, ods.7 Zákona o vodovodech a kanalizacích jedná o běžnou spotřebu, která podléhá zpoplatnění odpadních vod. Jestliže odběratel prokáže provozovateli, že více než 30 m3 pitné vody nebylo vypuštěno do kanalizace a bylo zlikvidováno jiným způsobem podle § 18, může být toto množství ze zpoplatnění vyjmuto.

Každoročně se stává, že majitelé rekreačních objektů zjistí až v jarních měsících, že během zimy došlo k poškození, nebo celkové destrukci vodoměru mrazem. V druhém případě je tato situace v opuštěném objektu o to nepříjemnější, protože dochází k následným materiálním škodám z unikající vody. Proto nepodceňujte zazimování celé vodovodní soustavy včetně jejího vypuštění.

Myslete však na to, že i po vypuštění vody ze soustavy nějaká voda ve vodoměru může zůstat. Proto by mělo být místo, kde je umístěn vodoměr zabezpečeno proti zamrznutí vhodnými nenasákavými termoizolačními materiály.

Vodoměrné šachty zároveň zabezpečte proti pronikání povrchové vody. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou např. mrazem, odpovídá dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích odběratel. Ten je také povinen zajistit přístup k vodoměru, chránit jej před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření.

Podle § 3, odst. 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích může Obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Všechny druhy drtičů odpadů napojené na veřejnou kanalizaci, jsou zakázány.

Za porušení tohoto zákazu uděluje CHVaK a.s. pokuty od 50 000,- Kč, protože se jedná o vypouštění nedovolených odpadů do veřejné kanalizace. Tyto odpady způsobují problémy na kanalizační síti a na čistírnách odpadních vod, které nejsou projektované na jejich zpracování.

Cena je vždy individuální a odvíjí se od několika faktorů. Záleží, v jakém povrchu bude přípojka uložena v asfaltu, betonu, v trávě, dlažbě atd. Rovněž záleží na celkovém počtu metrů, například kvůli přesunu techniky. Dále záleží, kam se odváží přebytečný výkopek, a to z hlediska vzdálenosti i poplatků jednotlivých skládek. V neposlední řadě záleží, zda je v přípojce vodoměrná nebo revizní šachta. Z těchto důvodů nelze obecně určit běžnou cenu za metr některé z přípojek. Kalkulaci vám rádi zpracujeme individuálně.

Ideálně projektovou dokumentaci. V opačném případě vyžadujeme následující informace: Název obce a investora (kontaktní údaje), počet metrů přípojky, velikost profilu potrubí, hloubka výkopu, druh terénu a přístup na pozemek, přítomnost měrné či revizní šachty, přebytečný výkopek, přítomnost podzemní sítě, kde dojde ke křížení (vytýčení podzemních sítí od Cetinu stojí cca 3000,-Kč).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz?

Napište nám prosím přes kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme zpět.

*
*
*
*

Po vyplnění formuláře vám odpovíme v nejbližším možném termínu. Zásady ochrany osobních údajů

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2023 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media